پخش زنده آرامستان

در این بخش می توانید آرامستان را به طور زنده مشاهده کنید.

اطلاعیه ها

با گذشت زمان و افزایش تعداد آرامگاه های آرامستان به خاطر آوردن نشانی آرامگاه ها بسیار سخت و غیر ممکن است. در این بخش با وارد کردن حداقل مشخصات می توانید به تشانی آرامگاه مورد نظر دست یافت.

مراسم

بسیار پیش می آید که خبر درگذشت یکی از آشنایان را می شنوید اطلاعی از محل و زمان مراسم بزرگداشت آن مرحوم ندارید با استفاده از این بخش می توانید به اطلاعات مربوط به محل و زمان مراسم بزرگداشت دست یابید.

تازه درگذشتگان

در این بخش می توانید به فهرستی از کسانی که در هفت روز گذشته درگذشته اند دسترسی پیدا کنید.